KiECON

Kinder expertisecentrum Oost-Nederland

KiECON is een diagnostisch centrum vanuit het ZGT Hengelo voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. Voor KiECON heb ik een informatieve website gemaakt waar de ouders en externe specialisten terecht kunnen.

Bekijk de website Dit wil ik ook!
nlen

What is your color?